Stichting CRE8

BESTUUR

Stichting CRE8 is in 2013 opgericht. Het huidig bestuur bestaat uit drie leden:

Hans Slijp: voorzitter
Hans is eigenaar van adviesbureau Jaha Management bv en geniet van het opzetten, financieren en begeleiden van innovatie projecten.

Hella Masuger: penningmeester
Hella was tot voor kort directeur van Stichting Zwerfjongeren en nauw betrokken bij het ondersteunen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Deborah Nas: secretaris
Deborah is founder en partner bij Sunidee en inspireert andere bedrijven bij het zoeken en vinden van innovatie strategieën en innovaties in producten, diensten en marketing.

GEGEVENS

RSIN: 853554146
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting CRE8
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Kabelweg 32, 1014 BB, Amsterdam
Telefoonnummer: 020-7521883

Financiering

Stichting CRE8 zoekt en ontvangt financiële ondersteuning van goede organisaties als Stichting DOEN, KANSfonds, VSB fonds, Fonds21, Fundatie Sobbe en het Anton Jurgens Fonds. Deze middelen worden ingezet voor het faciliteren van de operationele activiteiten van CRE8 social venture door middel van het aanbieden van de werkplaatsruimte en de technische inrichting van de werkplaats. Daarnaast is Stichting CRE8 contractpartner voor maatschappelijke instellingen welke zich richten op het aanbieden van dagbestedingstrajecten voor jongeren met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Bestuursleden van CRE8 hebben geen doorslaggevende zeggenschap over het vermogen.

Een beloningsbeleid is binnen de Stichting niet van toepassing. De bestuursleden ontvangen namelijk geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden en de Stichting heeft geen personeel in dienst.

ANBI

Stichting CRE8 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en in dat kader treft u hier het standaard formulier publicatieplicht aan. 

RESULTATEN 2023

CRE8 wil graag haar sociale impact inzichtelijk maken naar de buitenwereld toe. Niet alleen in kwantitatieve resultaten, maar ook kwalitatief. Dit is terug te vinden in ons meest recente Impact Rapportage. De financiële verantwoording over 2022 treft u hier aan.

BELEIDSPLAN

Stichting CRE8 beschikt over een actueel beleidsplan dat oa inzicht geeft in de werkwijze van Stichting CRE8. Door het aanbieden van een persoonlijk leer-werk-traject binnen een vooruitstrevende bedrijfsmatige omgeving leren deelnemers nieuwe vaardigheden, kunnen ze zich creatief uiten en doen ze zelfvertrouwen op. Bovendien biedt het progamma ondersteuning bij het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemer. Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Klachten afhandeling

Klachtenreglement
Klachtenformulier

DONATIES

Als u Stichting CRE8 wilt ondersteunen bij het inrichten van CRE8 werkplaatsen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven weer aan te haken bij onze maatschappij dan zijn u giften meer dan welkom. U kunt gebruik maken van het volgende rekeningnummer of contact opnemen met CRE8

Rekeningnummer Stichting CRE8:
NL25 RABO 0157162788

onze sponsors