ONZE MISSIE

CRE8 is een sociale firma met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, uiteraard op een financieel gezonde en duurzame manier! De impact die wij willen realiseren hebben we aan de hand van de 3 P’s (People, Planet, Profit) geformuleerd tot concrete doelstellingen:

 • People: Wij streven naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen
 • Planet: Wij streven naar een zo klein mogelijk carbon footprint en tevens de consument ervan bewust te maken producten worden gemaakt
 • Profit: Wij streven naar maatschappelijke winst en stabiele omzetgroei met onze unieke waarde propositie

Hieronder bespreken we deze doelstellingen en tonen we de impact die we afgelopen jaren hebben behaald.

 

PEOPLE

Bij CRE8 staat ‘People’ voor het bieden van een toekomstperspectief aan kwetsbare jongeren. In onze werkplaats leiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot de ambachtslieden van de 21ste eeuw. Digitale ambachtslieden wel te verstaan, want al onze producten zijn vervaardigd door middel van digitale productietechnieken als 3D printen en lasersnijden. Door het opdoen van nieuwe vaardigheden krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken. Daarnaast ontvangen ze begeleiding bij persoonlijke belemmeringen via onze samenwerking met welzijnsorganisatie perMens (voormalig Streetcornerwork)

DOELSTELLINGEN (THEORY OF CHANGE)

Aan de hand van een ‘Theory of Change’ hebben we de beoogde effecten van onze werkzaamheden geformuleerd. Onze activiteiten leiden tot een output die mogelijk een positief effect hebben op de deelnemers. Directe effecten zijn meetbaar en kunnen ook weer leiden tot indirecte effecten. Die zijn minder concreet en daardoor moeilijker te meten of deze voortkomen uit de activiteiten die we aanbieden. De belangrijkste beoogde effecten, zowel direct als indirect willen we graag in kaart brengen middels 6 verschillende metingen.

IMPACT METING 1: UITSTROOM NAAR WERK, OPLEIDING & ELDERS

DOELSTELLINGEN

 • Jaarlijkse groei in het aantal deelnemers en uitstromers
 • Een minimum uitstroompercentage van 50% (Uitstroompercentage = Uitstroom/Totaal aantal deelnemers)
 • Uitgestroomde deelnemers zijn blijvend zelfredzaam mbt scholing, werk en/of zorg

KWANTITATIEVE RESULTATEN

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-3
                 
Totaal aantal deelnemers 25 37 40 45 43 53 55 42
                 
Instroom 25 31 29 30 32 38 33 14
                 
Uitstroom 19 22 20 25 24 28 21 9
– waarvan naar opleiding 3 4 11 8 8 12 92 2
– waarvan naar werk 7 9 5 8 4 5 3* 3
– waarvan naar zorg 3 3 2 6 10 5 8 3
– waarvan naar vervolg traject 6 6 2 3 2 6 1 1
                 
Uitstroompercentage 76% 59% 50% 56% 56% 53% 38% 21%
                 
Uitval 3 4 5 4 4 3 4 5
                 
Nog in traject 6 11 15 11 15 22 30 28

*Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (David)

KWALITATIEVE RESULTATEN

Hoe hebben oud-deelnemers het traject van CRE8 ervaren? Hoe was dit van meerwaarde in hun leven, hoe heeft het ze geholpen om stappen te zetten en waar staan ze nu in hun leven? Klik op de afbeelding en lees hun verhaal.

IMPACT METING 2: WERKNEMERS- & SOCIALE VAARDIGHEDEN

De makers vullen samen met de leer-werk-coach ieder half jaar een checklist in over 7 onderwerpen die betrekking hebben op werknemers- en sociale vaardigheden:

 • Motivatie
 • Zelfstandigheid
 • Stressbestendigheid
 • Je houden aan de regels
 • Opkomen voor jezelf
 • Communicatie
 • Samenwerking

Dit levert niet alleen op dat we aan de deelnemer inzichtelijk kunnen maken welke ontwikkelingen hij/zij heeft doorgemaakt tijdens het traject, maar dat we met de 6 maanden metingen ook jaarlijks een vergelijking kunnen maken om te vergelijken met de jaren voordien.

Hieronder tonen we de eerste resultaten van deze meting bij 5 makers, waarbij blauw de eerste meting was en rood de tweede. Aan het einde van het jaar willen we van alle makers de 2 metingen hebben verzameld en hier een concluderend overzicht van tonen.

MAKER 1

MAKER 2

MAKER 3

MAKER 4

MAKER 5

IMPACT METING 3: CRE8 SPECIFICIEKE VAARDIGHEDEN

CRE8 OPLEIDINGEN

Onze werkplaats is feitelijk in te delen in 3 afdelingen: Productie, Assemblage en Logistiek. Hierbinnen is het doel om te werken middels de leerling-gezel-meester structuur. In 2020 hebben we de bijbehorende opleidingen vormgegeven. De opleidingen tot ‘leerling’ zijn gebaseerd op bestaande MBO 1 opleidingen en de opleidingen tot ‘gezel’ hebben we gebaseerd op niveau 2 en 3. We maken gebruik van de bijbehorende leerdoelen en taken, zonodig herschreven naar onze werkzaamheden. Naast deze opleidingen hebben we ook een aantal ‘aanvullende modules’ die inhoudelijk al af zijn of nog moeten worden ingevuld.

In 2021 zijn we gestart met het beoordelen van de vaardigheden van een aantal van de deelnemers en dit heeft inmiddels geleid tot de uitreiking van vele certificaten!

 

UITGEREIKTE CERTIFICATEN TOT DUSVER (KW3 2021):

IMPACT METING 4 t/m 6

Metingen zijn in 2021 van start gegaan en we verwachten aan het einde van het jaar de eerste resultaten te kunnen tonen.

 

PLANET

In de afgelopen 30 jaar is bijna alle maakindustrie uit Nederland naar het Verre Oosten verhuisd. Wij proberen dat met onze digitaal aangestuurde technieken weer terug te halen naar Nederland. Deze technieken worden aangestuurd op basis van een tekening gemaakt in de computer die ze ‘vertelt’ hoe ze precies moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! Bijna dan, want het gaat niet helemaal vanzelf. De apparatuur heeft zeker wel verdere aansturing nodig en daarnaast dient er ook het nodige onderhoud te worden verricht. Hier bestaan nog geen opleidingen voor en dat willen wij graag aanbieden.

DOELSTELLINGEN

 1. Klimaat neutraal opereren door het gebruik van duurzame materialen (circulair/lokaal), gebruik van groene energie en lokaal en op maat/op bestelling te produceren
 2. Meer bewustwording creëren over het maakproces van (consumenten)producten:
  • Bijna alle producten om ons heen worden gemaakt in het Verre Oosten, met bijbehorende arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
  • Het werken met je handen heeft een negatieve associatie: lage lonen en ongezond
  • En dat terwijl het beheersen van een ambacht echt iets unieks is en reden om volop trots op te zijn!

GEREALISEERD TOT DUSVER

MATERIAAL
 • Wij gebruiken zoveel als mogelijk Hollands hout. In samenwerking van houtzagerij (en tevens sociale firma) Binthout werken we met houtsoorten afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer.
 • Het overige hout is afkomstig uit Europese bossen en voorzien van het FSC keurmerk
 • Wij gebruiken zoveel als mogelijk recycled plexiglas en starten tevens een recycle progamma om reststukken plexiglas 1 op 1 te laten recyclen.
FABRICAGE
 • Ons fabriekje bevindt zich midden in Amsterdam en niet ergens in het Verre Oosten, waar zo goed als alle consumentenproducten worden gefabriceerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze digitale fabricagetechnieken: Op basis van een tekening gemaakt in de computer weet onze apparatuur precies hoe ze moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! (bijna dan…)
 • Daarnaast resulteren deze technieken in weinig tot geen afval, daarom kunnen we ook midden in de stad zitten. Sterker nog, al het restmateriaal proberen nog zoveel mogelijk te gebruiken, daar snijden we bijvoorbeeld puzzelstukjes van of ringen.
 • Alle apparatuur wordt overigens aangedreven met gegarandeerde 100% groene stroom
OPSLAG & DISTRIBUTIE
 • Met onze manier van werken wordt de grootste milieuwinst geboekt door het wegvallen van transport vanuit China of Bangladesh naar de haven van Rotterdam. Daarmee worden heel wat litertjes diesel bespaard!
 • Een ander groot voordeel van onze technieken is dat wij elk product voor u op maat kunnen maken. Daarom maken wij alleen wat nodig is!
VERKOOP
 • CRE8 is dus een werkplaats en winkel in één. Komt u langs, dan krijgt u direct een kijkje in de keuken en ziet u hoe onze producten worden gemaakt. Volledig transparant en op een eerlijke manier.
 • Veel van onze producten zijn personificeerbaar en leveren unieke resultaten op. Dat persoonlijke tintje kan er toe leiden dat een product een leven lang mee maakt. Dat is pas duurzaam!

Tangram organiser

Gemaakt van recycled plexiglas, handig om je sulletjes mee te ordenen en leuk om tangram figuren mee te maken

STEDEN ONDERZETTERS

Gemaakt van Hollands essenhout, de plattegrond van jouw stad als onderzetters

#Lovedbyme ketting

Reststukken plexiglas gebruiken we voor persoonlijke cadeaus: teken een hartje en wij zetten dat om naar een ketting

Steden snijplank 

Gemaakt van Hollands eikenhout, de plattegrond van jouw dorp/stad gegraveerd op een snijplank

 

PROFIT

Met onze vernieuwende technieken, ontwerpkennis en werkwijze zijn we in staat om tot producten te komen die ‘de moeite van het geven waard zijn’. Bijvoorbeeld vanwege de unieke vormgeving, het persoonlijke karakter, de hoge kwaliteit en dat voor een interessante prijs. Het verdwijnen van de maakindustrie uit Nederland in de afgelopen 40 jaar heeft het imago van werken met je handen geen goed gedaan. Het wordt geassocieerd met onderbetaald werk in slechte arbeidsomstandigheden. En dat terwijl het beheersen van handvaardigheden in het werken met materialen bepaalt niet voor iedereen is weggelegd. Het goed kunnen uitoefenen van een ambacht is daarom iets om trots op te zijn en aan ons de uitdaging om de consument zich dat beter te laten realiseren en waarderen.

DOELSTELLINGEN

REALISATIE

INKOMSTEN:

Maatschappelijk saldo

In 2016 heeft economisch adviesbureau LPBL op verzoek van gemeente Amsterdam een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd op de leer-werk trajecten van CRE8. Op basis van de gegevens uit 2014 en 2015 bleken de baten van de trajecten van Cre8 en Streetcornerwork de kosten ruim te overstijgen. De kosten-baten verhouding is in de basisvariant 1,7. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro 1,70 euro oplevert. Het maatschappelijk saldo is in dat geval zo’n 175.000 euro positief. Wel vallen de meeste baten op lange termijn, als de jongeren die terug gaan naar school de arbeidsmarkt betreden. Het zijn dan ook de jongeren die de grootste baathebbers zijn. Zij hebben een betere uitgangspositie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en ervaren een verbetering in kwaliteit van leven. Op basis van deze analyse en de kwantitatieve resultaten tot aan 2019 kan inmiddels geconcludeerd worden dat de baten en het maatschappelijke saldo verder zijn gestegen.

Donaties en ‘impact bewuste’ investeringen

CRE8 heeft de afgelopen jaren van verschillende fondsen donaties mogen ontvangen: Stichting DOEN, Kansfonds, VSB fonds, Fonds21, Fundatie Sobbe en het Anton Jurgens Fonds. Met deze donaties hebben we CRE8 kunnen opzetten, enkele tegenslagen kunnen opvangen en nieuwe plannen tot uitvoering gebracht. Om ook in de toekomst in aanmerking te blijven komen van deze inkomsten willen we de maatschappelijke impact die we realiseren beter in kaart gaan brengen. Op die manier willen we niet alleen onder de aandacht blijven van de fondsen die we al kennen, maar ook andere fondsen en vermogende particulieren aanspreken met het oog op ‘impacte bewuste’ investeringen. Daarnaast heeft CRE8 de afgelopen jaren een aantal keurmerken ontvangen, waarbij het PSO 30+ de meest waardevolle is. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO omtrent arbeidspartipatie waarbij CRE8 op het hoogste niveau is ingeschaald. Dit keurmerk speelt in grote mate mee bij de besluitvorming rond ‘Social Return’ verplichtingen.

Ondernemerschap

Qua prijs zullen wij nooit kunnen (en willen) concurreren met de massaproductie die in het Verre Oosten plaatsvindt. We hebben de afgelopen jaren wel aangetoond dat wij met onze productietechnieken producten kunnen maken die uniek en duurzaam zijn en waar een markt voor is. En we streven naar een herwaardering van het maken van dingen, door onze deelnemers niet op te leiden tot goedkope arbeidskrachten, maar middels creativiteit en vakmanschap de nieuwe ambachten van 21ste eeuw gaan uitoefenen. trots zijn op wat ze kunnen maken. En ondanks dat onze marges niet hoog zijn streven we wel naar goed werkgeverschap met gezonde werkomstandigheden, marktconforme salarissen binnen een inspirerende omgeving.