BESTANDEN AANLEVEREN

Geschikte bestandtype: Illustrator (.ai)

De basis is dat het bestand uit lijnen (vectoren) bestaat en niet uit pixels (zoals een afbeelding). Het is in sommige gevallen betrekkelijk eenvoudig om een (hoge resolutie) afbeelding om te zetten naar een lijntekening, voor meer informatie kunt u daarover contact opnemen.

Bent u zelf niet in staat om een digitale tekening te realiseren? Heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw ontwerp? We bieden hulp en advies om een ontwerp produceerbaar te maken. Neem daarvoor even contact met ons op.

ontwerprichtlijnen

Max. afmetingen: 60 cm breed en oneindig lang
Schaal: Teken schaal 1:1, met millimeters als eenheid
Bestandsformaat: Illustrator (.ai)
Opmaak: Lever ‘kale’ tekeningen: verwijder alle objecten behalve de contouren (dus geen maataanduidingen, hulplijnen, centerlijnen, etc)
Stroke: gebruik dunne lijnen (0.2mm of hairline)
Ungroup alle objecten, maar verbind vervolgens wel alle lijnen met elkaar die tot 1 object behoren (Illustrator: commando ‘Join’)
Verwijder alle invullingen (fills, hatches, etc)
Verwijder objecten in uitgeschakelde of “bevroren” lagen
Zorg dat alle “clipping masks” verwijderd zijn.
Let op: elke lijn wordt gesneden! als je meerdere lijnen over elkaar zet worden deze allemaal gesneden.
Tekst: Creëer outlines van tekst. (Illustrator: commando ‘Create Outlines’, CAD programma’s: commando ‘Explode Text’)
Nauwkeurigheid: Hele kleine vlakjes (<2mm) dienen vermeden te worden omdat dit niet zichtbaar zal zijn of niet netjes uitgesneden kan worden.